IvD

De Wet op de dierproeven (Wod) schrijft voor dat instellingen die dierproeven doen, proefdieren fokken en/of leveren een Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) samen met de aangewezen dierenarts moeten instellen. De wijze waarop de IvD’s zijn samengesteld en uitvoering geven aan de wettelijke en eventuele aanvullende taken verschilt per instellingsvergunninghouder. De IvD is een centraal onderdeel van de proefdierketen binnen de instellingen en is vaak ook het eerste interne en externe aanspreekpunt op het gebied van dierproeven, proefdieren en dierenwelzijn.

De IvD is een instantie met een breed palet aan taken (toezicht, beleid, advies, toetsing, compliance, zorgen voor een culture of care, kennisuitwisseling) en moet bovendien acteren in een wettelijke context met organen zoals het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad), de Centrale Commissie Dierproeven (CCD), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en DierExperimentenCommissies (DEC's). Daarom bestaat er bij de IvD’s een grote behoefte aan het uitwisselen van ervaringen, kennis en werkwijzen, scholing en aan het bundelen van krachten. Tegelijkertijd hebben de genoemde externe partijen behoefte aan een landelijk aanspreekpunt voor de IvD’s.

IvD-Platform

In het 2016 is het landelijke 'IvD-Platform' officieel opgericht. Het IvD-Platform is er voor de IvD's en meer nog, voor de medewerkers die op de één of andere wijze betrokken zijn bij de IvD's. Dit is, landelijk gezien een grote, maar ook diverse groep medewerkers, werkzaam bij een grote variëteit aan vergunninghouders.

Het is noodzakelijk dat de verschillende medewerkers die betrokken zijn bij de IvD's zich gehoord voelen in het IvD-Platform en dat informatie waar behoefte aan is beschikbaar is of kan worden getraceerd. Anderzijds is een sterke betrokkenheid vanuit deze verschillende medewerkers nodig, zodat het IvD-Platform de beoogde taken goed kan uitvoeren en daarmee de belangen van de IvD's, die vertegenwoordigd zijn in het Platform optimaal kan behartigen.

Binnenkort: de naslagwerken van het IvD-Platform (zoals overlegverslagen, presentaties van de Harry Blom-beraden, achtergrondinfo over de commissieleden en meer) zullen beschikbaar komen op een apart gedeelte van de website. We zijn hard aan het werk dit zo snel mogelijk online en werkend te krijgen en zullen je er via de mail over op de hoogte houden. Even geduld a.u.b.

Je kan ons bereiken via mail: ivd-platform@dalas.nl


Word nu lid van DALAS

  • U ontvangt Biotechniek 6 keer per jaar
  • krijg je korting op veel DALAS-activiteiten
  • krijg je toegang tot MyDALAS
  • kun je deelnemen aan de activiteiten rond de “Tech week”
Word lid