Educatie en Training

In de herziene Wet op de dierproeven worden duidelijke nieuwe eisen gesteld aan de opleiding van mensen die dierexperimenteel werk uitvoeren. Het is daarbij ook van belang dat de kennis en vaardigheid van personen die dierproeven ontwerpen, ingrepen op proefdieren uitvoeren en/of dieren verzorgen dient te worden bijgehouden. Dit noemen we ‘Leven Lang Leren’ (Continuing Professional Development). Het is nieuw voor de Proefdierkunde dat dit nu ook wettelijk is vastgelegd, maar niet nieuw in de huidige maatschappij; het wordt algemeen ook door de overheid gestimuleerd (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-leren). Tegelijkertijd is er eigenlijk niets nieuws onder de zon: al in 1963 (55 jaar geleden!) werd er in Biotechniek op gewezen dat een proefdierverzorger er voor dient te waken zijn/haar kennis en vakbekwaamheid niet te verliezen, maar die kennis voortdurend op te frissen! (zie rubriek ‘Uit de gouden doos’ elders in deze Biotechniek). 

Handreiking voor Leven Lang Leren in de proefdierkunde

De Werkgroep Training en Educatie van het IvD-Platform ( Nu commissie onder DALAS) heeft een handreiking opgesteld waarmee instellingen voor zichzelf kunnen regelen dat voldaan wordt aan de eisen van bij- en nascholing van dierexperimentele medewerkers, mede op basis van de workshop die op 7 november jl. over ‘Leven Lang Leren’ is georganiseerd door het IvD Platform. De term handreiking is zorgvuldig gekozen. Het gaat zeker niet om een richtlijn waarop interne of externe autoriteiten zouden kunnen gaan handhaven. Het reikt een werkbare methode aan voor het vastleggen van gevolgde bij- en nascholing, je ‘competentie dossier’. 

Dag van de competenties ( 9 Feb 2023) 

 De ontwikkeling van leven lang leren (LLL) ten behoeve van de kwaliteit van onderzoek en uitwisseling van personeel in het veld van dierproeven.

Er is nog veel groei en afstemming mogelijk en nodig in de verdere professionalisering waarop we de deskundigheid borgen van degenen die werken met proefdieren. Daarmee voldoen we straks aan onze plicht om het welzijn van de dieren, de kwaliteit van onderzoek en van ons werk te stimuleren. Dit is het onderwerp op deze tweede “Dag van de Competenties”.

De inhoud en vorm van het LLL
Vragen die we hier willen behandelen gaan onder andere over: hoe gaan we de  bijscholing organiseren per instelling en/of binnen Nederland? Wat kan er tot bijscholing gerekend worden? Welke competenties moeten worden bijgeschoold (specifiek per doelgroep)? Wat kan je met de bijscholing? Hoe wordt de bijscholing beoordeeld en bijgehouden?

De bekostiging van het LLL
Punten die we hier willen behandelen gaan onder andere over: welk budget is er voor onderwijs per doelgroep? Wat zijn kosten van training en onderwijs hoe wordt dit bekostigd?
Is hierin bewustwording bij de vergunninghouders?

Inschrijven kan ook hier vanaf 7 december


Word lid van DALAS

  • Je ontvangt Biotechniek zes keer per jaar
  • Je krijgt korting bij inschrijving voor de Biotechnische Dagen
  • Mag je deelnemen aan Themadagen
  • Het DALAS-lidmaatschap is 25 euro per jaar
  • Combineer je lidmaatschap met het Engelstalige tijdschrift Laboratory Animals
  • Toegang tot het besloten gedeelte van de website
Word lid