Pathology of mice and rats

Pathologie cursus

Op 10 oktober wordt de cursus pathologie die op initiatief van DALAS is ontwikkeld. https://professionals.uu.nl/nl/cursus/pathology-of-mice-and-rats

  1. Klinische beoordeling van muizen en ratten
  2. Organen bewerken voor Pathologie
  3. Mechanisme van ziekten: een korte inleiding
  4. Niet-neoplastische en neoplastische ziekten van muizen en ratten
  5. Histologie

Posted in Proefdierkundig nieuws on feb. 18, 2024