Educatie en Training

In de herziene Wet op de dierproeven worden duidelijke nieuwe eisen gesteld aan de opleiding van mensen die dierexperimenteel werk uitvoeren. Het is daarbij ook van belang dat de kennis en vaardigheid van personen die dierproeven ontwerpen, ingrepen op proefdieren uitvoeren en/of dieren verzorgen dient te worden bijgehouden. Dit noemen we ‘Leven Lang Leren’ (Continuing Professional Development). Het is nieuw voor de Proefdierkunde dat dit nu ook wettelijk is vastgelegd, maar niet nieuw in de huidige maatschappij; het wordt algemeen ook door de overheid gestimuleerd (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-leren). Tegelijkertijd is er eigenlijk niets nieuws onder de zon: al in 1963 (55 jaar geleden!) werd er in Biotechniek op gewezen dat een proefdierverzorger er voor dient te waken zijn/haar kennis en vakbekwaamheid niet te verliezen, maar die kennis voortdurend op te frissen! (zie rubriek ‘Uit de gouden doos’ elders in deze Biotechniek). 

Handreiking voor Leven Lang Leren in de proefdierkunde

De CIE Educatie en training heeft een handreiking opgesteld waarmee instellingen voor zichzelf kunnen regelen dat voldaan wordt aan de eisen van bij- en nascholing van dierexperimentele medewerkers, mede op basis van de workshop die op 7 november 2022 over ‘Leven Lang Leren’ is georganiseerd door het IvD-Platform. De term handreiking is zorgvuldig gekozen. Het gaat zeker niet om een richtlijn waarop interne of externe autoriteiten zouden kunnen gaan handhaven. Het reikt een werkbare methode aan voor het vastleggen van gevolgde bij- en nascholing, je ‘competentie dossier’.

Word nu lid van DALAS

  • U ontvangt Biotechniek 6 keer per jaar
  • krijg je korting op veel DALAS-activiteiten
  • krijg je toegang tot MyDALAS
  • kun je deelnemen aan de activiteiten rond de “Tech week”
Word lid