Uitvoeringsexpert Dierproeven

Als coördinerend uitvoeringsexpert dierproeven ben je meewerkend voorman/vrouw in een klein team van experts die de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) inhoudelijk en procedureel ondersteunen bij het beoordelen van vergunningaanvragen voor onderzoeksprojecten.

Met je collega's beoordeel je vanuit je expertise zelfstandig ingediende projectvoorstellen, wijzigingsaanvragen en projectevaluaties en bereid je inhoudelijk een zorgvuldige besluitvorming door de CCD voor. In dit verband heb je contact met de leden van de CCD, de Dierexperimentencommissies (DEC's) die de CCD adviseren, instanties voor dierenwelzijn, onderzoekers, en eventuele externe deskundigen.

Je bent je bewust van de maatschappelijke gevoeligheid van het onderwerp en anticipeert hierop in je advisering. Je bent verantwoordelijk voor de consistentie in de advisering en voor het signaleren en implementeren van kansen voor verbetering. Zo ben je met de algemeen secretaris van de CCD verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het jaarplan, voor de werkverdeling en voor het agenderen van thema's bij de CCD en haar stakeholders.

Je onderhoudt met hulp van je collega's contact met stakeholders en vertaalt situaties uit de praktijk naar instructies en samenwerkingsafspraken. Je signaleert kansen voor het optimaliseren van de vergunningprocessen en de interne procedures. Op inhoudelijke dossiers kan je de CCD en het ondersteunend bureau extern vertegenwoordigen.

Voor meer info en sollicatie, zie Vacature-Uitvoeringsexpert-Dierproeven

 


Redactie | januari 05, 2022